Test Report


Build: 20210901.0018 / Release: v2022dev3

Images: Fixed function ARM, Fixed function ARM64, Fixed function AMD64, Target ARM, Target AMD64

Low Medium High Critical
35 test cases
ID Fixed function ARM (edit) Fixed function ARM64 (edit) Fixed function AMD64 (edit) Target ARM (edit) Target AMD64 (edit) Notes
apparmor PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-basic-profiles PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-chaiwala-system PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-dbus PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-gstreamer1-0 N/A N/A N/A PASS PASS
apparmor-pipewire N/A N/A N/A PASS PASS
apparmor-tumbler N/A N/A N/A FAIL FAIL
aum-api INCOMPLETE PASS N/A N/A N/A
aum-offline-upgrade INCOMPLETE PASS N/A N/A N/A
aum-offline-upgrade-branch INCOMPLETE INCOMPLETE N/A NOT TESTED N/A
aum-offline-upgrade-collection_id PASS PASS PASS PASS PASS
aum-offline-upgrade-signed PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-api PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-auto PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-out-of-space PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-rollback-blacklist PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-signed PASS PASS N/A N/A N/A
aum-out-of-space PASS PASS N/A N/A N/A
aum-power-cut PASS PASS N/A N/A N/A
aum-rollback-blacklist PASS PASS N/A N/A N/A
boot-no-crashes NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
boot-performance NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
cgroups-resource-control N/A N/A N/A PASS PASS
connman NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
connman-new-supplicant NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
dbus-dos-reply-time NOT TESTED FAIL FAIL FAIL FAIL
disk-rootfs-fsck INCOMPLETE PASS PASS PASS PASS
gettext-i18n N/A N/A N/A UNKNOWN UNKNOWN
glib-gio-fs NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
gstreamer1-0-decode N/A N/A N/A PASS PASS
gupnp-services N/A N/A N/A PASS PASS
iptables-basic NOT TESTED PASS PASS PASS PASS
iptables-nmap N/A N/A N/A PASS PASS
ostree-collection-id PASS PASS PASS PASS PASS
sanity-check INCOMPLETE PASS PASS PASS PASS