Test Report


Build: 20210904.1121 / Release: v2022dev3

Images: Fixed function ARM, Fixed function ARM64, Fixed function AMD64, Target ARM, Target AMD64

Low Medium High Critical
35 test cases
ID Fixed function ARM (edit) Fixed function ARM64 (edit) Fixed function AMD64 (edit) Target ARM (edit) Target AMD64 (edit) Notes
apparmor PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-basic-profiles PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-chaiwala-system PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-dbus PASS PASS PASS PASS PASS
apparmor-gstreamer1-0 N/A N/A N/A PASS PASS
apparmor-pipewire N/A N/A N/A PASS PASS
apparmor-tumbler N/A N/A N/A FAIL FAIL
aum-api INCOMPLETE PASS N/A N/A N/A
aum-offline-upgrade PASS INCOMPLETE N/A N/A N/A
aum-offline-upgrade-branch INCOMPLETE INCOMPLETE N/A NOT TESTED N/A
aum-offline-upgrade-collection_id PASS INCOMPLETE PASS PASS PASS
aum-offline-upgrade-signed PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-api FAIL PASS N/A N/A N/A
aum-ota-auto PASS PASS N/A N/A N/A
aum-ota-out-of-space PASS FAIL N/A N/A N/A
aum-ota-rollback-blacklist PASS INCOMPLETE N/A N/A N/A
aum-ota-signed PASS PASS N/A N/A N/A
aum-out-of-space PASS PASS N/A N/A N/A
aum-power-cut PASS PASS N/A N/A N/A
aum-rollback-blacklist PASS PASS N/A N/A N/A
boot-no-crashes PASS PASS PASS PASS PASS
boot-performance PASS PASS PASS PASS PASS
cgroups-resource-control N/A N/A N/A PASS PASS
connman PASS PASS PASS PASS PASS
connman-new-supplicant PASS PASS PASS PASS PASS
dbus-dos-reply-time FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL
disk-rootfs-fsck PASS INCOMPLETE PASS PASS PASS
gettext-i18n N/A N/A N/A UNKNOWN UNKNOWN
glib-gio-fs PASS PASS PASS PASS PASS
gstreamer1-0-decode N/A N/A N/A FAIL PASS
gupnp-services N/A N/A N/A PASS PASS
iptables-basic PASS PASS PASS PASS PASS
iptables-nmap N/A N/A N/A PASS PASS
ostree-collection-id PASS INCOMPLETE PASS PASS PASS
sanity-check PASS INCOMPLETE PASS PASS PASS